ספרינקלרים

מערכת הספרינקלרים בנויה מרשת של צינורות מים ומתזים, בהרבה מקרים יש גם מכל מים לחירום(במקרה של הפסקת מים ברשת העירונית) ומשאבות ששומרות על לחץ מים במערכת, במקרה של שריפה, מתיזה המערכת מים על מנת לכבותה או לכל הפחות למנוע התפשטות האש, ולהקל על פינוי של אנשים מהאזור בו יש אש ועשן.

צנרות כיבוי האש עשויות פלדה וצבועות באדום ומותקנות לרוב מעל תקרות מונמכות כאשר רק המתזים נשארים חשופים לחלל.

המתז בנוי כברז המופעל מטמפרטורה, יש חלק המהווה פקק ו"מוחזק" במקומו על ידי מבחנת זכוכית מלאה בנוזל (או B metal ) המתפשט עם עליית החום הסביבתי, אשר בטמפ' שאליו מכוייל האלמנט הוא נשבר (או מתפרק במקרה של B metal )הפתח נחשף והמתז מתחיל להתיז מים לסביבה, כזכור המערכת נמצאת בלחץ מים כל הזמן לכן היא מכבה שריפות או לכל הפחות מונעת התפשטותן.

במערכת מתזים יש גם גלאי זרימה כך שברגע שיש זרימת מים במערכת נשלחת התראה (באופן חשמלי) למערכת גילוי האש שהיא בתורה מתריעה לתחנה המקומית של כיבוי אש על ידי חייגן והודעה מוקלטת, בנוסף אם יש מרכז בקרה מקומי בארגונים/בניינים גדולים, הם מקבלים התראה או מופעלת אזעקת אש המודיעה לאנשים במקום להתפנות מחוץ לבניין / אזור המסוכן.

אנו מספקים גם ציוד הסנקה למערכות לחץ גבוה לשימוש שירותי כבאות והצלה.